STOVA OG KJØKKEN

Akrylmåleri frå 2009/10

122 x 78,5 cm

Stova
Kjøkken

 

© Nina Bang Larsen