USYNLEG

Duoutstlling med Kristin Velle-George

Visningsrommet Kurant, Tromsø

Desember 2012

 

 

© Nina Bang Larsen